Systemcomputer S.R.L.
eng rom rus

  Syscom   Activităţi   Produse   Servicii   Parteneri   Publicaţii   Contacte   Web service  
Ultima modificare: 4/30/2014 4:37:39 PM

Directii
 • Elaborare, depunere in expluatare, hostare si suport tehnic a WEB-pagene si a WEB-portale. Cu folosirea tehnologiilor aversate, inclusiv 3D modelare di Augmented Rality.
 • Cercetari stiintifice si elaborari pe scara industriala ale sistemelor automatizate de management si comanda, ale tehnologiilor informatiei si de calcule (TIC), ale componentelor TIC.
 • Elaborarea sistemelor pentru edificarea Societatii Informatiei (e-business, e-guvernare).
 • Crearea sistemelor moderne de gestiune ale intreprinderilor (ERP: Enterprise Resource Planning, inclusiv, pentru intreprinderi distribuite in teritorii geografice):
  • Sisteme de management si de analiza financiara pentru intrepriderile Business-ului Mic si cel Mediu.
  • Sisteme si retele de gestiune a telecomunicatiilor (TMN, TMS - Telecommunications Management Networks and Systems), inclusiv, elemente de retea (NE), Q-Adaptoare pentru integrarea obiectelor de management in sisteme TMN.
  • Sisteme de management pentru restaurante, hoteluri si complexe turistice.
 • Crearea sistemelor moderne de gestiune ale proceselor tehnologice (SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition, inclusiv, pentru intreprinderi distribuite in teritorii geografice).
 • Crearea sistemelor moderne de evidenta tehnica si comerciala a productiei confectionate, ale serviciilor prestate (billing):
  • Pentru operatorii de servicii de telecomunicatii.
  • Pentru furnizorii de servicii comunale(utilitati).
  • Pentru furnizorii si consumatorii de energie electrica (SAECCEE – Sisteme Automatizate de Evidenta Comerciala a Consumului Energiei Electrice).
 • Elaborarea unui spectru larg de produse soft de tip client–server, web-services si aplicatii stand-alone.
 • Proiectarea si instalarea retelelor de transport date de arie locala si globala bazate pe tehnologii moderne de comunicatie (Ethernet, FastEthernet, Frame Relay, ATM, TCP/IP, Wireless etc.).
 • Proiectarea si utilizarea hartilor si sistemelor electronice geoinformationale (GIS) cu diverse aplicatii inginerice.

Proiecte Implementate

Proiect

Detalii

Beneficiarul

 1. Teatru multimedia

Buclet , 780 KB, PDF.

Home theater

 1. Sistem de curatare containere

Presentatie , 5.47 MB, PPTX

I.M. Regia „Autosalubritate”

 1. Panou de informatie si publicitate

Buclet , 470 KB, PDF.

Sigma S.A.

 1. Publicitatea produselor Sony si Intel, utilizind Augmanted Reality.

Link

Rid Sign.

 1. Portal Softcom-ADM pentru clienţi mobili.

Presentatie, 2.9 MB, PDF.

Softcom S.A.

 1. Sistem informaţional integral SCADA pentru managementul distant al nodurilor de alimentare electrică a Reţelelor de Transport Electric.

Buclet , 704 KB, PDF.

Regia Transport Electric Chişinău

 1. Sistem informaţional ERP de evidenţă şi analiză financiară pentru intreprinderi mici si medii. (Pentru intreprinderi distribuite pe teren. Sitem bazat pe tehnica de acces prin web).

Buclet , 375 KB, PDF.

Ruspin Grup S.R.L.

Chişinău

 1. Sistem informaţional de gestiune a cozilor pentru centrul de deservire a clientilor operatorului de comunicatii mobile Moldcell.

Buclet , 279 KB, PDF.

Moldcell S.A.

Chişinău

 1. Sistemul automatizat de evidenţă a producţiei fabricate.

Buclet În limba rusă.

Tutun-CTC S.A.

Chişinău

 1. INFOCOM BON. Sistem informatic de calcul, evidenţă şi emitere a bonurilor de plată pentru servicii comunale şi alte servicii.

Buclet

Infocom Î.M.

Chişinău

 1. Sistem Informatic Automatizat de evidenţă a resurselor umane.

Buclet

Moldelectrica Î.S.,
Infocom Î.M.

Chişinău

 1. RomTMN - Sistem Complex de Management al Telecomunicaţiilor Romaniei (judeţul Hunedoara). Include:
 • SyscomFactura - Sistem de calcul al facturii pentru servicii de telecomunicaţii.
 • Sistem centralizat de monitorizare şi protecţie ale obiectelor distribuite pe teren.
 • Sistem geoinformatic pentru obiecte de telecomunicaţie.
 • ATM-155 Backbone - Reţea corporativă ATM de capacitate mare.

Detalii.
Prezentare, versiune HTML.
Versiune PowerPoint, 3.2 MB

Romtelecom S.A.

Deva

Romania

 1. VIS - Sistem Informatic Integrat de management "Vaţa". Include:

o Hotel - management de hotel

o Restaurant - management de restaurant, bar

o Turism - management de agenţii de tourism

o Medicine - management de servicii medicale de recreaţie.

Buclet, în limba engleză.
Prezentare, versiune HTML.
Versiune PowerPoint, 4.3 MB.

Romtelecom S.A.

Vatsa de Jos

Romania

 1. MoldTMN - Sistem Complex de Management al Telecomunicaţiilor din Moldova.

Informaţii despre proiect.

Moldtelecom S.A.

MoldovasusCopyright©1999-2007 Systemcomputer. Toate drepturile sunt rezervate.
Programare, webdesign: svv@syscom.md